SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ VE ENSTALASYON SANATI BAĞLAMINDA SANAT ESERLERİNİN SERGİLENMESİNDE YENİ ORTAMLAR – 2018

ULUSLARARASI SANAT ve SANATTA YÜKSEK TEKNOLOJİ KULLANIMI KONGRESİ

Sanal Gerçeklik Teknolojisi ve Enstalasyon Sanatı Bağlamında Sanat Eserlerinin Sergilenmesinde Yeni Ortamlar

Özet

Sanal gerçeklik teknolojisi, eğitim, bilim ve oyun gibi çeşitli alanlarda ki yaygın kullanımıyla birlikte günlük hayatta aktif olarak kendisine yer edinmiştir. Bu gözlemden elde edilen çıkarımla sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan sanal ortamların enstalasyon sanatı ile bilinçli olarak tasarlanmış sanatsal mekânlara dönüştürülmesi ve sanat eserlerinin sınırları olmayan sanal ortamlarda sergilenmesi konusu irdelenmiştir. Bu çalışmada üç boyut teknolojisi ve üç boyutlu gösterim araçları kullanılarak sanat eserleri üretebilmek ve sergileyebilmek için yeni bir yöntem önerilmektedir. Araştırma, günümüzde kullanıcılara yeni bir sanal gerçeklik deneyimi sunan ve farklı bir dünyanın kapılarını açan üç boyutlu görüntüleme ortamlarını oluşturan Oculus Rift, Samsung Gear VR, Google Cardboard gibi cihazların kullanımını, üç boyutlu nesnelerin dijital ortama aktarılarak sanal bir biçimde oluşturulmasını ele almaktadır. Araştırma ile ilgili üç boyutlu görüntüleme cihazları incelenmiştir. Üç boyutlu görüntüleme cihazlarının çalışma ilkelerine uyularak oluşturulan sanal ortamların, sanatçının düşüncesini aktarması ve sanat eserlerinin sanal ortamda sergilenmesinin izleyiciler üzerinde ki etkisi incelenmiştir. İzleyicilerin, sanatsal mekân algılarına yönelik olarak hazırlanmış bir ortamda sanat eserlerini incelemesinin, izleyiciye sınırları olmayan bir ortamda yeni ve farklı bir deneyim sunduğu, sanatçının ise fiziksel sınırlamalar olmadan fikrini yansıtabildiği gözlemlenmiştir. Ortamlar, sanat eserlerinin sergilenmesine katkıda bulunmakta ve aynı zamanda ortamın kendisi de sanat öğesi olabilmektedir. Sanal gerçeklik teknolojinin günümüzde bize sunduğu yeni ve sınırları olmayan ortamları sayesinde sanatçıların kendini ifade etmesi konusuna yeni bir biçim ve izleyicinin sanat eserlerine olan bakışında da yeni bir yaklaşım biçimi ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda, sanal gerçeklik teknolojisi ile oluşturulan ortamların sanat öğesi olabileceği ve sanat eserlerinin sergilenmesi için kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Enstalasyon Sanatı, Sanal Gerçeklik, Sanat Eserlerinin Sergilenmesi, Sanal Ortam, Sanat ve Teknoloji

INTERNATIONAL CONGRESS of ART and USAGE of HIGH TECHNOLOGY in ARTS

New Environments in the Exhibition of Art Works in the Context of Virtual Reality Technology and Installation Art

Abstract

The virtual reality technology has actively positioned itself in daily life with its extensive usage in various fields such as education, science and gaming. Inferences obtained from this observation, the transformation of the virtual platforms created with the virtual reality technology into consciously created artistic places and the exhibition of the works of art in the boundless virtual environment is examined. In this study, a new method is proposed to produce and exhibit artworks using three dimensional technology and three dimensional display tools. The research addresses the issue of the usage of the three dimension display devices offering a new virtual reality experience to the users. Nowadays, and opening the doors of a different world such as Oculus Rift, Samsung Gear VR and Google Cardboard, the transmission of the three dimensional objects into the virtual environment and their creation in the digital environment. Three dimension display devices related to the research have been examined. Virtual platforms created in accordance with the working principles of the three dimension display devices conveying the opinions of the artist and the effect of the display of the artistic works in the virtual environment on the audience is examined. It is observed that audience examining the artistic works in an environment created for their space perception offers a new and different experience to them in a boundless environment, while the artist is able to represent his ideas without any physical limitations. Platforms contribute to the exhibition of the artistic works and also the platform itself can serve as an artistic element. Virtual reality presents a new format with regard to artists expressing themselves by means of the new and boundless platforms technology offers to us nowadays and a new form of approach in the matter of the vision of the audience on the artistic work. As a result of this issue, it is understood that the virtual platforms created with the virtual reality technology can be regarded as an artistic element and utilized for the exhibition of the artistic works.

Keywords: Art and Technology, Exhibition of Art Works, Installation Art, Virtual Environment, Virtual Reality