ÇAĞDAŞ VE GÜNCEL BİR GÖSTERİM SİSTEMİ OLAN SANAL GERÇEKLİK TEKNOLOJİSİ İLE TARİHİ BİR MEKANIN FOTOĞRAFİK OLARAK BELGELENMESİ – 2021

LALE ORALOĞLU INTERNATIONAL CONGRESS ON CULTURE, ARTS AND MULTIDISCIPLINARY STUDIES

Çağdaş Ve Güncel Bir Gösterim Sistemi Olan Sanal Gerçeklik Teknolojisi İle Tarihi Bir Mekanın Fotoğrafik Olarak Belgelenmesi

Özet
Panoramik fotoğraf, örnekleri geçmişten günümüze dayanmakta olan geniş açılı lensler yardımıyla veya birden çok kadrajın birleştirilmesiyle elde edilen bir çekim tekniğidir. Geniş açılı olarak görüntüleyebildiğimiz görüntüler sayesinde, tek kadraj içerisinde çok daha fazla detayın anlatımının gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu bağlamda birinci bölümde sanal gerçeklik teknolojisinden de önce kullanılmakta olan bu teknik incelenecek ve kullanım alanlarına değinilecektir.

Sanal gerçeklik teknolojisinin günümüzde yaygınlaşması ile birlikte, fotoğraf sanatı bağlamında da kullanımın arttığı görülmektedir. Sanal dünyanın, kullanıcının çevresini sarmasından dolayı, fotoğraf sanatı prensipleri bağlamında gerçekleştirilmiş çekimlerde, izleyicinin de eserin bir parçası haline gelmesi, daha güçlü bir anlatım gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda da izleyicinin de ilgisini esere yoğunlaştırmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda ikinci bölümde sanal gerçeklik teknoloji ve çalışma şeklinden bahsedilecektedir.

İzmir’in Selçuk ilçesi sınırlarında bulunan antik Efes kenti yaklaşık olarak M.Ö. 6000 yılına dayanan tarihi ile bilinmektedir. Hititler döneminden Bizans dönemine uzanan ve günümüze kadar çeşitli uygarlıklara hizmet etmiş olan bu bölge, döneminde başkent olarak kullanılmakta ve 200.000 nüfusa hizmet ettiği bilinmektedir. Bu bağlamda 3. bölümde Selçuk içesinde bulunan antik Efes kendi incelenecek ve değerli tarihi irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Panorama, Sanal Gerçeklik Teknolojisi, Sanal Ortamlar, Fotoğraf, Efes Antik Kenti

DOCUMENTATION OF A HISTORICAL PLACE WITH VIRTUAL REALITY TECHNOLOGY THAT A CONTEMPORARY AND ACTUAL DISPLAY SYSTEM

Hakan YAMAN ¹*
¹* Akdeniz University Fine Arts Institute Art and Design Proficiency in Art Program Student
ORCID: 0000-0002-1184-7560
[email protected], +90 554 399 02 23

Abstract
Panoramic photography is a shooting technique obtained with the help of wide-angle lenses, examples of which date from the past to the present, or by combining multiple frames. Thanks to the images that we can view at a wide angle, it is possible to explain much more details in a single frame. In this context, in the first chapter, this technique, which was used before virtual reality technology, will be examined and its uses will be discussed.

With the expansion of virtual reality technology today, it is seen that the use in the context of photographic art is increasing. Because the virtual world surrounds the user, the fact that the viewer also becomes part of the work in shots performed in the context of the principles of photographic art makes it possible to perform a stronger narrative. At the same time, it allows the viewer to focus their interest on the work. In this context, the second chapter discusses virtual reality technology and the way it works.

The ancient city of Ephesus, located on the borders of the Selcuk District of Izmir, is approximately M.He. It is known for its history, which dates back to 6000 years. This region, which dates from the Hittite period to the Byzantine period and has served various civilizations until today, was used as a capital during its period and is known to serve 200,000 inhabitants. 3 in this regard. in the section, ancient Ephesus located in Selcuk will be examined and its valuable history will be examined.

Keywords: Panorama, Virtual Reality Technology, Virtual Environments, Photography, Ancient City of Ephesus